OBDeleven-Seat  |  Krachtveld 98  |  1359 KP Almere  |  T: 06-57019018  |  E: info@obdeleven-seat.nl
OBD-eleven-Seat  |  T: 06-57019018  |  E: info@obdeleven-seat.nl
Seat Mii | Ibiza | Arona | Leon | Ateca | Tarraco
Ga naar de inhoud
Privacy verklaring

OBDeleven-Seat, gevestigd aan Krachtveld 98, 1359 KP Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
OBDeleven-Seat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@certo-certius.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk  doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
OBDeleven-Seat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OBDeleven-Seat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
OBDeleven-Seat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
OBDeleven-Seat maakt gebruik van de volgende cookies:
- Functionele cookies, dit zijn (vaak) technische cookies die noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren van de website.
- Analytische cookies, met deze cookies kan het websitebezoek worden gemeten, bijvoorbeeld hoe vaak de website wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OBDeleven-Seat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@obdeleven-seat.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OBDeleven-Seat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@obdeleven-seat.nl.
Privacy Verklaring OBDeleven-Seat. Het adres voor software aanpassingen aan uw Seat.

Privacy Verklaring OBDeleven-Seat. Het adres voor software aanpassingen aan uw Seat.

Terug naar de inhoud